Donem cobertura a tots aquells assumptes vinculats amb les relacions bancàries, de finançament i d’inversió que afecten als particulars i empreses en la seva relació amb les entitats financeres.

Som especialistes en la detecció de clàusules abusives i en la resolució de casos afectats per les males praxis bancàries que afecten negativament als nostres clients, els supòsits més coneguts es donen en la contractació de les clàusules sòl, participacions preferents, deute de subordinades, SWAPS o cobertures dels tipus d’interès, bons convertibles i tots aquells productes que per desconeixement han afectat substancialment les persones.