L’àrea de Concursal s’ocupa d’aquelles empreses afectades per situacions de dificultat econòmica que provoquen la seva insolvència provisional i/o definitiva.

A partir d’una anàlisi exhaustiva de l’empresa, intervenim i desenvolupem totes aquelles activitats vinculades en el procés concursal, coordinem amb la societat la estratègia a seguir així com la preparació de la documentació relativa al concurs i resolem les consultes que en puguin sorgir.

Donem assistència lletrada en la peça de qualificació en defensa dels interessos dels membres de l’òrgan d’administració que en puguin resultar afectats.

Ens convertim en els interlocutors directes amb l’Administració Concursal durant tot el procés, des de la preparació del conveni fins a l’assistència a la negociació amb els creditors concursals, com en la revisió i la supervisió de la proposta de liquidació, en el seu cas, fins la seva execució material.

També assessorem i analitzem les oportunitats de negoci que sorgeixen de les liquidacions d’empreses dins els procediments concursals, referents a adquisicions d’actius (maquinària, mobiliari, instal·lacions, etc), així com de les unitats productives en el seu conjunt.