Analitzem la situació jurídica en l’àmbit del Dret immobiliari i específicament en les activitats de compra-venda d’immobles, arrendaments, constitució i regulació de drets reals, de construcció, comunitats de propietaris, etc.

Estem especialitzats en reclamacions per defectes de construcció i divisió de proindivisos.