Dissenyem detalladament l’estratègia jurídica que millor s’adapta a cada cas. És una àrea en formació constant, i de gran experiència en la direcció lletrada de procediments, tant arbitrals com judicials, i davant totes les jurisdiccions (civil, mercantil, etc.) i instàncies.

El nostre coneixement en aquest camp, ens permet oferir als nostres clients l’assessorament específic des de la fase precontenciosa i l’assistència en les negociacions amb les parts contràries, així com el desenvolupament de les mesures preventives per tal de minimitzar o bé evitar posteriors conflictes.

En l’actualitat, marcats per una situació econòmica i social complexa, i juntament amb determinades pràctiques dutes a terme per algunes entitats bancàries, ens han dut a especialitzar-nos en l’assessorament preventiu i la reclamació judicial i extrajudicial en l’àmbit del Dret Bancari.