Servei de Mentoring
 

El mentoring, com a estratègia de desenvolupament, ha palesat que comptar amb un expert en l’àmbit jurídic té un valor incalculable en l’empresa emergent, i augmenta la probabilitat d’èxit d’aquesta, multiplicant el seu valor.

Els serveis que oferim:

  • Consulta
  • Diagnòstic
  • Prescripció
  • Plantejament jurídic
  • Acompanyament jurídic (amb prestació directa o indirecta via subcontractació)

Quins avantatges podem oferir com a Mentors?

Treballar la prevenció

Coneixerà com resoldre problemes en matèria fiscal, jurídica, mercantil i d’empresa que podria tenir, prevenir i solucionar

Treballar a partir de la teva consulta:

Un primer contacte és la clau d’una bona fi, el qual ens permetrà poder fer el diagnòstic més adequat d’acord amb les seves inquietuds

Treballar l’assessorament continuat

Li oferim una prestació de serveis directa o indirecta, sempre tutelada pel nostre equip, ens convertim en el seu interlocutor davant d’altres professionals i assessors. Triarem l’opció que millor li convé i totes les passes es faran sota la nostra supervisió.

Quin és l’objectiu?

Qualitat en el servei.

Estarà acompanyat per professionals d’àmplia trajectòria. Ens avala un treball de qualitat basat en l’honorabilitat, la fiabilitat i la transparència en tots els nostres serveis.

Seguretat Jurídica.

No caurà en mals assessoraments perquè el Mentor evitarà que passi. La prevenció en l’àmbit jurídic és molt important. Es podrà avançar davant d'un problema legal important que pugui venir en el futur.

Reduir els temps.

Les diferents decisions a prendre o la supervisió d'aquestes es fa de forma directa, sense haver de sotmetre’s a dictàmens de tercers, consultes o reunions innecessàries, cosa que fa que repercuteixi en l’agilitat del procés i en la reducció del seu temps.